Modele Plangeri catre Autoritati impotriva constructii in spatii verzi

urmatoarele 3 plangeri sunt reale, facute de jurist cu experienta si depuse deja de asociatiile de locatari nemultumite de avize de constructii in spatii verzi de linga blocuri de locuit.

le multumim pentru trimitere modele.

va vor fi foarte utile celor care doriti sa reclamati acelasi lucru sau ceva similar.

ele trebuie scrise in dublu exemplar si originalul depus fie PRIN POSTA, CU CONFIRMARE DE PRIMIRE neaparat pentru a putea urmari primirea lui.

de preferat este insa sa depuneti plangerile direct la sediile respective si sa luati stampila de inregistrare cu nr intrare si data primirii lor la registratura pe exemplarul care va ramine dvs si cu care puteti face ulterior dovada depunerii plangerilor.

ANTET ASOCIATII LOCATARI (ADRESA EXACTA)

Către :

Primaria Municipiului Bucuresti – cabinetul Primarului General

Spre stiinta: Dl. Primar General Adriean Videanu

B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, Bucuresti

Subsemnatele: ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI Al. Străduintei, Nr. 2 BL. O4,

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI AL. Ciceu, nr. 9, bl. E 12, ASOCIAŢIA DE

PROPRIETARI AL. Ciceu, nr. 7, bl. E 13 formulam prezenta:

NOTIFICARE

În temeiul dispoziţiilor legale prevăzute de Legea nr. 230/2007 (M.O. nr. 490/23.07.2007) – Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, ale Legii nr. 554/ 2004 Legea contenciosului administrativ, ale Legii nr. 24/2007 – Lege privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, ale OUG nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului – art.70 pct a), art. 71, art 72, art. 73, ale OUG nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului – art I, art. II, art III, dispoziţiilor legale privind protectia mediului si a sanatatii populatiei vă aducem la cunoştinţă:

– faptul că schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si / sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora. Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor mentionate sunt lovite de nulitate absoluta;

faptul ca terenul din aleea CICEU nr 7ª a fost amenajat ca parc sa deserveasca locuitorii blocurilor din zonainca din 1965 si ca terenul se incadreaza conform PUG Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr 269 / 2000 in Zona L3A – zona destinata locuintelor colective ca maxim P+3- P+4 niveluri,

– faptul ca strazile din perimetru sunt foarte inguste iar zona mentionata este extrem de aglomerata si datorita faptului ca in imediata vecinatate se afla accesul in Scoala 189 Berceni si accesul la Gradinita 101 dalmatieni

# Constatand ca in ultimul timp, reprezentanti ai S.C. EASTERN KRONSTADT S.RL au actionat pe teritoriului parcului situat in perimetrul aleii Ciceu nr 7a, fara a avea autorizatii din partea Primariei sector 4,

# Cunoscand dispozitiile legale in vigoare ca autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura din terenul intravilan o suprafata de spatiu verde de minimum 20 m2 / locuitor, pana la data de 31 decembrie 2010, si de minimum 26 m2/locuitor, pana la data de 31 decembrie 2013 si ca in perimetrul respectiv locuiesc peste 1500 de persoane,

# Luand la cunostinta ca in documentele anexa la HOTARAREA privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – aleea Ciceu nr. 7 A sector 4 ce a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13 februarie 2008 ca terenul mentionat se incadreaza conform PUG (HCGMB nr 296/2000) in Zona L3a – zona destinata locuinţelor colective cu maxim P+3-P+4 niveluri iar Hotararea aproba construirea unui imobil S+ P+10, fapt ce afecteaza rezistenta constructiilor in zona si creeaza grave probleme infrastructurii invechite,

# Intelegand sa ne exprimam dreptul la viata în toate atributele sale,

Vă somam ca in 15 zile de la data primirii prezentei sa faceti uz de toate caile de atac legale pentru anularea absoluta a Hotararii privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – aleea Ciceu nr. 7 A sector 4 ce a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13 februarie 2008 si sa comunicati in scris tuturor partilor interesate.

Facem mentiunea ca prezenta somatie se incadreaza in prevederile legale ale legii nr 544/2004 si se constituie plangere prealabila. „Procedura prealabilă administrativă este reglementată ca o condiţie de exercitare a dreptului la acţiune în contenciosul administrativ, a cărei neîndeplinire în termenele şi condiţiile prevăzute de lege atrage inadmisibilitatea acţiunii. Din dispoziţiile art. 7 alin. (3) al Legii nr. 554/2004, rezultă că este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual adresat altui subiect de drept. Termenul de efectuare a plângerii prealabile este în limita celui prevăzut de art.7 alin. (7) din aceeaşi lege şi începe să curgă din momentul în care partea a luat cunoştinţă pe orice cale de existenţa acestuia

În cazul în care nu veţi da curs prezentei notificări, subsemnatele ne rezervam dreptul de a vă acţiona în instanţă pentru incalcarea acelorasi articole de lege, solicitând totodată daune-interese cominatorii, şi plata cheltuielilor de judecată. Totodata vom actiona in instanta prin procedurile legale ale Legii nr. 554/ 2004 legea contenciosului administrativ

Va facem cunoscut faptul ca prezenta notificare a fost trimisa si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, Primariei Capitalei, Primariei sectorului 4, S.C. EASTERN ESTATES & INVESTMENTS ROMANIA S.RL si S.C. EASTERN KRONSTADT S.RL precum si tuturor autoritatilor care au emis avize si acte prealabile ce au dus la adoptarea in 13 febr 2008 a hotararii mentionate anterior.

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI

Al. Străduintei, NR. 2, BL. O4

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI

AL. Ciceu, nr. 7, bl. E 13

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI

AL. Ciceu, nr. 9, bl. E 12

ANTET ASOCIATII LOCATARI (ADRESA EXACTA)

Către :

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Spre stiinta: DL. Secretar General al Municipiului BUCURESTI TUDOR TOMA

B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, Bucuresti

Subsemnatele: ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI Al. Străduintei, Nr. 2, BL. O4,

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI AL. Ciceu, nr. 9, bl. E 12, ASOCIAŢIA DE

PROPRIETARI AL. Ciceu, nr. 7, bl. E 13 formulam prezenta:

NOTIFICARE

În temeiul dispoziţiilor legale prevăzute de Legea nr. 230/2007 (M.O. nr. 490/23.07.2007) – Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, ale Legii nr. 554/ 2004 legea contenciosului administrativ, ale Legii nr. 24/2007 – Lege privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, ale OUG nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului – art.70 pct a), art. 71, art 72, art. 73, ale OUG nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului – art I, art. II, art III, dispoziţiilor legale privind protectia mediului si a sanatatii populatiei vă aducem la cunoştinţă:

– faptul că schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora.

Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor mentionate sunt lovite de nulitate absoluta;

faptul ca terenul din aleea CICEU nr 7ª a fost amenajat ca parc sa deserveasca locuitorii blocurilor din zona si ca terenul se incadreaza conform PUG Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr 269 / 2000 in Zona L3A – zona destinata locuintelor colective ca maxim P+3- P+4 niveluri,

Constatand ca in ultimul timp, reprezentanti ai S.C. EASTERN KRONSTADT S.RL au actionat pe teritoriului parcului situat in perimetrul aleii Ciceu nr 7a, fara a avea autorizatii din partea Primariei sector 4,

Cunoscand dispozitiile legale in vigoare ca autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura din terenul intravilan o suprafata de spatiu verde de minimum 20 m2 / locuitor, pana la data de 31 decembrie 2010, si de minimum 26 m2/locuitor, pana la data de 31 decembrie 2013 si ca in perimetrul respectiv locuiesc peste 1500 de persoane,

Luand la cunostinta ca in documentele anexa la HOTARAREA privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – aleea Ciceu nr. 7 A sector 4 ce a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13 februarie 2008 ca terenul mentionat se incadreaza conform PUG (HCGMB nr 296/2000) in Zona L3a – zona destinata locuinţelor colective cu maxim P+3-P+4 niveluri iar Hotararea aproba construirea unui imobil S+ P+10, fapt ce afecteaza rezistenta constructiilor in zona si creeaza grave probleme infrastructurii invechite,

Intelegand sa ne exprimam dreptul la viata în toate atributele sale,

Vă somam ca in 15 zile de la data primirii prezentei sa revocati HOTARAREA privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – aleea Ciceu nr. 7 A sector 4 ce a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13 februarie 2008 si sa comunicati in scris tuturor partilor interesate.

În cazul în care nu veţi da curs prezentei notificări, subsemnatele ne rezervam dreptul de a vă acţiona în instanţă pentru incalcarea acelorasi articole de lege, solicitând totodată daune-interese cominatorii, şi plata cheltuielilor de judecată. Totodata vom actiona in instanta prin procedurile legale ale Legii nr. 554/ 2004 legea contenciosului administrativ

Va facem cunoscut faptul ca prezenta notificare a fost trimisa si Primariei sectorului 4, Primariei Capitalei, S.C. EASTERN ESTATES & INVESTMENTS ROMANIA S.RL si S.C. EASTERN KRONSTADT S.RL

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI

Al. Străduintei, NR. 2, BL. O4

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI

AL. Ciceu, nr. 7, bl. E 13

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI

AL. Ciceu, nr. 9, bl. E 12

În atenţia Domnului Prefect Cătălin Deaconescu

Prefect al Municipiului Bucureşti

Domnule Prefect

Pe Aleea Ciceu, intre blocurile E12, E13 şi O4 a existat din proiectarea şi execuţia imobilelor menţionate, încă din 1965, un spaţiu verde plantat cu pomi şi amenajat ca parc, având mobilier de joacă pentru copii, solar şi bănci. Până în 1989 acest parc a fost întreţinut, fiind o oază de verdeaţă pentru locatarii a peste 840 de apartamente în cele 6 blocuri de 4 si 10 nivele din zona menţionată. După 1990 parcul s-a degradat şi după tăierea pomilor de la rădăcină a urmat ridicarea băncilor şi a mobilierului de joacă, culminând cu punerea în posesie a parcului respectiv către o persoană privată. În primăvara anului 2008 după solicitările repetate ale asociaţiilor de proprietari, primăria sectorului 4 a început lucrări edilitare de modernizare a parcului, lucrări ce au fost sistate la cererea societăţii S.C. EASTERN KRONSTADT S.R.L. Aceasta a atenţionat primăria prin adresa nr. 1 din 7-04-2008 (adresă pe care o anexăm prezentei) că pe spaţiul verde al parcului, va demara lucrări de construire a unui imobil în luna mai. Acest parc deservea locuitorii din peste 7 blocuri care au 820 de apartamente si in care traiesc peste 3 000 de oameni.

Facem precizarea ca, in zona mentionata blocurile sunt construite in perioada 1960 -1980, iar retele edilitare au fost concepute pentru un numar restrans de locuinte iar canalizarea (care traverseaza terenul la care facem referire ), retele de gaze si termoficare sunt foarte vechi si nu mai suporta racordarea unei constructii de dimensiuni mari. Deasemenea, aleile dintre blocuri sunt subdimensionate, nu exista locuri de parcare suficiente, iar accesul mijloacelor de transport apartinand Pompierilor, Salvarii sau Salubrizarii este practic blocat incepand cu ora 18,00. Tot in aceasta zona functioneaza cu acces din aceeasi alee si scoala generala nr 189 – Alexandru Odobescu cu clase I – VIII – scoala la care invata 450 elevi si gradinita 101 Dalmatieni.

Menţionăm că terenul respectiv a fost retrocedat prin Procesul-verbal de punere in posesie nr. 7158/06.04.2006 eliberat de Consiliul Local al Sectorului 4 Bucuresti şi i s-a eliberat Titlul de proprietate nr.100372/13.04.2006 eliberat de Comisia Judeţeană Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor a Mun. Bucureşti în pofida faptului că la data respectivă era emisă OUG nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, art. 71.

În anul 2008 sunt întocmite 2 contracte de vânzare cumpărare pe numele a 2 societăţi care au acelaşi administrator, iar in ultimul dintre acestea este menţionat scopul clar de a “ dezvolta un complex rezidenţial”. La data când au fost întocmite acele contracte de vânzare cumparare era în vigoare şi OUG nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului care are urmatorul text:

<<Art. I : Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 71. – (1) Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare in documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora.
(2) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.”
2.
La articolul 96 alineatul (2), dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:
11. obligaţia autorităţilor publice locale de a nu schimba destinaţia terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare in documentaţiile de urbanism, de a nu reduce suprafeţele acestora ori obligaţia de a nu le strămuta;” >>
.

In 13 februarie 2008 este adoptata HOTARAREA privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – aleea Ciceu nr. 7 A sector 4 in sedinta ordinara a Consiliului General al Munici- piului Bucuresti unde se mentioneaza ca terenul mentionat se incadreaza conform PUG (HCGMB nr 296/2000) in Zona L3a – zona destinata locuinţelor colective cu maxim P+3-P+4 niveluri iar Hotararea aproba construirea unui imobil S+ P+10, fapt ce afecteaza rezistenta constructiilor in zona, creeaza grave probleme infrastructurii invechite si va duce la sufocarea perimetrului.

Precizam că în istoricul actelor menţionate în ultimul contract de cumpărare cât şi în documentaţia care a stat la baza modificării PUZ ului apar inadvertenţe, lucru care ne îndreptăţeşte să ne adresăm şi altor autorităţi, inclusiv Justiţiei

ANTET ASOCIATII LOCATARI (ADRESA EXACTA)

Domnule Prefect,

Faţă de cele relatate mai sus vă rugam să dispuneţi analizarea situatiei create si verificarea autoritatilor care au emis avize premergatoare emiterii PUZ aprobat de CGMB contrar legislatiei in vigoare.

Va rugam deasemenea sa gasiti o cale legala de repunere in domeniul public a parcului respectiv.

Precizam ca subscrisele au declansat procedurile prealabile de anulare in Instanta de Contencios Administrativ conform Legii 554 / 2004 pentru HOTARAREA privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – aleea Ciceu nr. 7 A sector 4 Emisa de CGMB in sedinta din 13.02.2008.

Modul in care respectiva societate a obtinut avizele ptr o constructie de dimensiuni mari pe un intreg spatiul verde intravilan ne indreptateste sa credem ca au fost folosite si cai mai putin legale, drept pentru care va rugam sa dispuneti un control la sediul S.C. EASTERN ESTATES & INVESTMENTS ROMANIA S.RL, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social situat in Bucuresti, Spl.Unirii, nr.8, bl.B4, sc.2, et.7-8, ap.46 sector 4, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J/40/14420/2004, avand cod unic de inregistrare 16742219, atribut fiscal R, S.C. EASTERN KRONSTADT S.RL., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social situat in Brasov, B-dul Alexandru Vlahuta, nr,21, bl.146, ap.19, jud Brasov, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J/ 8 /1074/2007, avand cod unic de inregistrare 21575117, amandoua legal reprezentate de Administrator Josep Francesc Vandellos Alamilla

În numele tuturor locuitorilor pe care ii reprezentăm vă rugăm să nu autorizati inceperea lucrarilor pentru imobilul de 10 etaje proiectat a se realiza la adresa aleea Ciceu, nr.7 A, sect 4.

Vă mulţumim,


ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI

Al. Străduintei, NR. 2 BL. O4

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI

AL. Ciceu, nr. 7, bl. E 13

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI

AL. Ciceu, nr. 9, bl. E 12

Reclame

7 răspunsuri la „Modele Plangeri catre Autoritati impotriva constructii in spatii verzi

 1. Si eu locuiesc in apropiere si mi se pare scandalos ceea ce vor sa faca! Nu mi se pare normal sa distruga spatiile verzi. Poate ca nu este un parc la fel de renumit ca Herastrau sau Cismigiu, dar este ft important atat pentru locuitorii zonei, cat si pentru restul bucurestenilor!!!! Va rugam nu ne distrugeti oaza de liniste !!!

 2. oricat ne-am strofocii , oricat am zice noi nu , oricum nu insemnam nimic pt ei … imi pare rau sa realizez asta la 22 de ani. eu si toti prietenii mei pe care ii stiu vrem sa parasim tara , sa ii lasam pe ei sa faca ce vor . suntem sclavi in tara noastra si asa vom ramane mult si bine.

 3. imi doresc sa nu se construiasca nimmic in parcul titan…dar din pacate tocami am accesat site-ul priectului…si au ca data de finalizare 2013. Cu cine trebuie sa vb sau ce trebuie sa facem ca sa fie oprit acest proiect. Culmea este ca mai au tupeul si au pus si o filmare din elicopter a parcului si apoi este „desenata”cu rosul zona la care se refera. 😦

 4. dincolo de toate, terenul acela este al unui proprietar, si dreptul la proprietate trebuie totusi respectat. ok, paote nu ar trebui facut cu 10 etaje, dar cu 4 are voi omul sa faca.

  cum ar fi daca ar fi terenul vostru si ar veni cineva si ar spune ca nu puteti construi pe el?

 5. Salvati Parcul IOR !
  Avem nevoie de cat mai multe zone verzi! Nu distrugeti ce s-a creat deja!!!!!
  Este timpul sa invatam sa apreciem ce avem, inainte de a construi!!!
  Mariti Bucurestiul, exploatati zone care merita salvate, nu aduceti santier in putinele locuri in care ne mai putem bucura!!!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s